KONTAKT

 
Łukasz Ścibor
Prezes
phone
Marcin Fabicki
Production Manager
Joanna Nowak
Sekretariat / Kadry
Patrycja Trepczyk
Księgowa
Alicja Bielawa
Biuro Handlowe - rynek lądowy i morski
Piotr Model
Biuro Handlowe - rynek morski
Dominik Warembier
Biuro Handlowe - Rynek lądowy i morski
Agnieszka Fabicka
Biuro Projektowe
Tomasz Stegienta
Biuro Zaopatrzenia
DANE I LOKALZIACJA

DANE DO FAKTURY
Activ Sp. z o.o.
ul. Bałtycka 4
83-032 Pszczółki, Polska
NIP: 9570839508

SIEDZIBA GŁÓWNA
Activ Sp. z o.o.
ul. Bałtycka 4
83-032 Pszczółki, Polska

tel. +48 58 692 05 23
fax: +48 58 692 80 22

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000143622
Regon 192031572
NIP: 9570839508
Kapitał zakładowy: 310.000,00 zł w całości wpłacony

Klauzula informacyjna

NAPISZ DO NAS